Eines

Aquests arxius estan en winzip i s'han de descomprimir amb la contrasenya que es va dir a classe i que fas servir per entrar a la sessió del teu ordinador de l'escola. Quan els descomprimeixis, veureu un pdf amb l'explicació de l'exercici i una captura de pantalla per saber com s'ha fet, a més dels arxius necessaris per resoldre'l.

Altres eines avançades:
 1. Accions (conté 2 exercicis)
 2. Punt de fuga (conté 4 exercicis)
 3. Destramar (conté 2 exercicis)
 4. Història (conté 4 exercicis)
 5. Pincells i motius (conté 2 exercicis)
 6. Autoenfoc
.................................................................................
Exercicis de fotomuntatges:
  1. Aquasport
  2. Anunci
  3. Telediari
  4. Rural
  5. Tauró
  6. Carrer
  7. Portada i contra de CD
  8. Orla de diari
  9. Muntatge animal
  10. Portada de diari
  .................................................................................
   Restaurar:
   1. Restaurar foto
   .................................................................................
    Acolorir:
     1. Superman
     2. Esboç
     3. Columnes
     4. Aquarel·la